Временно се отлага се промоцията на Ива и Велислава Костадинови